Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

I oczywiście znowu mi się śniłeś.
Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frompasazerka pasazerka viahesiamela hesiamela
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakateistrue kateistrue

February 13 2019

A potem świat znowu zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej.
— Ostatnie życzenie
Reposted fromallay allay viaazazel azazel

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz vialottibluebell lottibluebell
6498 0ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi vialottibluebell lottibluebell
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
3052 b605
Reposted frommisza misza viacolorfulvillain colorfulvillain

February 06 2019

I've been waiting for months, waiting for years, waiting for you to change.
Aw, but there ain't much that's dumber, there ain't much that's dumber
than pinning your hopes on a change in another.
And I, yeah I still need you, but what good's that gonna do?
Needing is one thing, and getting, getting's another.
So I been sitting around, wasting my time, wondering what you been doing.
Aw, and it ain't real forgiving, it ain't real forgiving sitting here picturing someone else living.
And I, yeah I still need you, but what good's that gonna do?
Needing is one thing, and getting, getting's another.
I po co wszystko Tobą pachnie 
Skoro tak dawno jesteś gdzieś 
Mówili mi, że będzie łatwiej 
Minie z czasem... 
— Kortez
Reposted fromlovvie lovvie viapersona-non-grata persona-non-grata

February 03 2019

3087 1cc7
Reposted fromGIFer GIFer
3204 c68a
Reposted fromnebthat nebthat viabezwladnie bezwladnie
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viabezwladnie bezwladnie
3135 d090 500
Reposted bysmutnazupairmelinensommemolotovcupcakepasisiapraesenscygi-chanmcnultyabsolutelyfuckingnotskillzmcflyworthitschaafSirenensangwujcioBatlubijstrbl

January 29 2019

9081 655f 500
Reposted frompampunio pampunio viabadblood badblood
"Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym".
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromhelven helven viabadblood badblood

"Chciałam zapytać dlaczego, ale nie odezwałam się ani słowem".

— Patti Smith "Pociąg linii M"
Reposted fromhelven helven viabadblood badblood
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viabadblood badblood
Reposted fromrubinek rubinek vianikotyna nikotyna
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl