Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6626 8d9e
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

Nie było sposobu wytłumaczyć ci, że w ten sposób nigdy do niczego nie dojdziesz, że na pewne rzeczy jest za późno, na inne za wcześnie; będąc w samym środku radości i odprężenia, byłaś równocześnie o włos od rozpaczy, twoje zawiedzione serce tonęło we mgle (…). Ale jak ślicznie wyglądałaś w oknie, z szarością nieba odbijającą się na policzkach, z książką w ręku, z ustami zawsze nieco łapczywie uchylonymi i wzrokiem pełnym wątpliwości. Było w tobie tyle straconego czasu, byłaś tak bardzo kształtem czegoś, czym byłabyś mogła być w innym układzie, że obejmowanie cię i posiadanie stawało się czymś zbyt tkliwym, zbyt graniczącym z dobroczynnością.

— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted frommhsa mhsa viabeattman beattman
8049 f6b7 500
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
3227 2dc5
Reposted fromhysterie hysterie viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
8010 5508
Reposted fromkimshinegyu kimshinegyu viaxcwajdax xcwajdax
8994 8949 500
Reposted frommartrol martrol viamesoute mesoute
9005 689a 500

clivenzu:

Japanese food art!✨  -> my twitter 

Reposted fromkanariiya kanariiya viajointskurwysyn jointskurwysyn
6874 0c05 500
S. Wracaj już... chcesz wrócić? (12/10/2017)
Reposted frompikkumyy pikkumyy viajointskurwysyn jointskurwysyn
6402 6749
Reposted fromkarahippie karahippie
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
0392 3258 500

rosangelic:

Prague

Reposted fromhawke hawke viajointskurwysyn jointskurwysyn
8143 d5eb 500
Reposted fromhawke hawke viajointskurwysyn jointskurwysyn
6919 158a 500
Reposted fromelloko elloko viaoversensitive oversensitive
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viaoversensitive oversensitive
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viagdziejestola gdziejestola
5815 ace8
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl