Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

21:59
0381 4c49
21:57
21:56
Reposted fromFlau Flau viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
12:39
czekaliśmy na siebie zbyt długo
Reposted byazathianajointskurwysynGunToRun12czerwcapodprzykrywkalottibluebellFuckyoubitchmentispenetraliaMartwa13jakmidzisiajzlezielonoMakeMePurr
11:18
11:18
7456 18aa
Another reminder of us
Reposted bygosiuuaam16molotovcupcake
11:17
7453 8f27 500
11:04
2250 082e
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapiehus piehus

December 25 2017

23:45
2996 a691
i can relate
23:42

Wszystko jest możliwe, a co nie jest, zajmuje tylko trochę więcej czasu.

— teraz już wiem
Reposted bymay29th may29th
23:41
Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagoldenowl goldenowl
23:39
3280 e3ce 500
Reposted fromlele lele viaoutofmyhead outofmyhead
20:28

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
20:28
2718 4ad8
Reposted fromkotowate kotowate vialottibluebell lottibluebell
20:28
6770 25a6 500
20:28
2189 dc12 500

lazypacific:

photo by Christine Noel Kim

20:27
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
20:27
5092 628a 500
20:27
  Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss vialottibluebell lottibluebell
20:26
2472 dffd 500
Reposted fromblutelf blutelf vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl