Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To boli. W tej grze postawiłem swoje serce. Przegrałem.
— Kto uwiedzie Cindy
Reposted fromnezavisan nezavisan viajustmine justmine
2755 3ca3
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viashitsuri shitsuri
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness viabrzask brzask
1118 c6bb 500

pantuflauniversal:

Une Femme Est Une Femme (1961, Dir. Jean-Luc Godard).

Reposted fromLittleJack LittleJack
1107 4353

axl-loves-izzy:

Salem and I cry alot

Reposted fromLittleJack LittleJack

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viashitsuri shitsuri
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viashitsuri shitsuri
6928 9108
time waits for nobody
Reposted fromzungud zungud viabezwladnie bezwladnie
1078 3f1d
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viashitsuri shitsuri
4887 340b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viashitsuri shitsuri
I’m more than thinking about you – I’m living about you
— Vladimir Nabokov, from Letters to Vera (Penguin Classics, 2014)
Reposted fromineffalie ineffalie
Byli jak dwa magnesy, które nie mogą się zdecydować, czy się przyciągać czy odpychać.
— (via niewidoczny-smutek)
7104 2494 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viashitsuri shitsuri
8497 c91f
1095 ab94
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viaopenheart openheart
3015 8127
Reposted fromministerium ministerium viapiehus piehus
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viapiehus piehus
5659 b3a2
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaheroinee heroinee
2778 1db5 500
Reposted fromtfu tfu viaheroinee heroinee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl