Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4800 6b9d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viabadblood badblood
4975 815c
Reposted fromidjet idjet vialaters laters

"Dawno temu zrozumiał, że ostatecznie i tak zostanie sam. I coraz rzadziej podejmował ryzyko sprawdzania, czy mogło być inaczej. Żył wystarczająco długo, żeby zdążyć się rozczarować wieloma relacjami. (...)
W dzienniku najczęściej pisał o samotności i niezrozumieniu. Zbyt łatwo nabierał zaufania do ludzi i często go rozczarowywali. Grono najbliższych ograniczał do zaledwie kilku osób, którym mógł się wyżalić przy wódce lub z którymi szczerze rozmawiał w listach. (...) właśnie w listach najczęściej pozwalał sobie na szczerość i przyznawał się do słabości. (...) Tak już miał - w listach pozwalał sobie na więcej. Traktował korespondencję jako oczyszczenie. Nie owijał w bawełnę, analizował siebie i własne ograniczenia. Pisząc do najbliższych bywał stęskniony, pożądliwy, słaby i proszący. W życiu codziennym - odwrotnie. Nawet rodzina uważała, że był raczej chłodny i powściągliwy. Ci, którzy go pamiętają - ze spotkań, nie z listów i literatury - wspominają człowieka oschłego, rzadko interesującego się serdecznie kimkolwiek poza samym sobą. Zostały wspomnienia: 'Wolał godzinne spacery z psami, do nikogo się nie odzywał', 'Zamykał się w gabinecie i nie chciał rozmawiać'. 
W tym samym czasie łaknął czułości i zrozumienia."

Anna Król "Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viashitsuri shitsuri
3831 9087 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viashitsuri shitsuri
9144 0db6 500
6703 deff
Reposted frommononok mononok viashitsuri shitsuri
2085 d625 500
Reposted fromborderme borderme viashitsuri shitsuri
4352 e8b7
Reposted fromsheismysin sheismysin viashitsuri shitsuri
0672 54db 500
Reposted fromidiod idiod viackisback ckisback
Reposted frombasara basara viackisback ckisback
Czas ucieka dzień za dniem
Niewiele się pozmieniało
Czas ucieka dzień za dniem
Co było, z czasem uleciało
— Koniec Świata; List
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
5718 3ead
Reposted fromchristi christi viagdziejestola gdziejestola
8648 897e
8652 ee21 500

goodreadss:

Blue Water Lilies, Monet, c. 1917

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl