Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

09:41
09:40
Ona była dla niego wyjątkowa, była kimś niezwykłym, innym niż wszyscy ludzie, których dotychczas spotkał, których spotyka i których kiedykolwiek spotka. Nigdy, przenigdy jej nie zapomni. Jej czujnych i troskliwych oczu, jej oczu, dzikich i uwodzicielskich, w tych nielicznych chwilach, które ich spotkały, jej oczu, smutnych i milczących, w tych chwilach, kiedy musieli się pożegnać. Przez jego wszystkie mury, które wznosił, bariery, które tworzył, przechodziła jak gdyby była letnim, ciepłym deszczem. Zrywała jego maski, jedną po drugiej, odklejała je od jego twarzy umiejętnie, z niebywałą łatwością, lekkością. Kochała go, jak nikt inny, kochała go naiwnie, mocno i gorąco, kochała jego, jak nikogo innego. Ona jedna dowiedziała się kim jest naprawdę, nie tym co wczoraj, nie tym co za dziesięć lat, ona pokochała go tu i teraz, na krótką chwilę, która jest wiecznością w jego wspomnieniach, na krótką chwilę, która będzie dla niego znaczyć wszystko, zawsze. Ona jedyna miała duszę, trochę zagubioną, ale duszę i serce niewyobrażalnie niezniszczalne. Miała serce jak diament, który już zawsze, na zawsze, będzie lśnił w jego pamięci. Wielka szkoda, że zrozumiał to wszystko dopiero wtedy, kiedy było już za późno. Za późno, żeby ją zatrzymać, za późno, żeby się odwróciła, za późno, żeby wróciła. Na wszystko było już za późno.

April 26 2017

18:05
8699 ac93 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahahat hahat
16:38
16:37
5787 edd4
Reposted fromnyaako nyaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
16:35
4319 4a01
Reposted fromGIFer GIFer
16:33
6792 d010
Reposted fromnyaako nyaako
16:33
7095 e1b6
Reposted fromkarahippie karahippie
16:30
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viagdziejestola gdziejestola
16:29
16:29
i stoję tak, i czekam
na dłoń, na głos człowieka
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted frominpassing inpassing viagdziejestola gdziejestola
16:27
Play fullscreen
:)
Reposted byclaudellecomiendolirica

April 25 2017

22:42
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamefir mefir
14:44
4946 a8c8 500

ericparadise:

Black nose sheep

Reposted fromikillorigami ikillorigami viaarn arn
14:02
8593 d31f
14:00
2659 a508 500

absolution-v:

Valérie (Denis Héroux, 1969)

Reposted fromLittleJack LittleJack
14:00
2654 1f79 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
13:59
2630 1a9e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
13:56
1157 50f6
Portland, Oregon [cafe, crepes]
Reposted fromsiegmunda siegmunda viakiks kiks
13:55
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl