Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6548 9174 500
ghost of all lost days in bed
7098 c329
Reposted fromnebthat nebthat viaapatyczna apatyczna
7151 574f 500
Reposted frompotatos potatos viaoversensitive oversensitive
9638 cfd0 500
Reposted fromlukster lukster viastonerr stonerr
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
1288 ce6a
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianvm nvm
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
6694 323a
Reposted fromnebthat nebthat viapiehus piehus
Today I learned that crying over us will never end. 
— over and over again
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaquotes quotes
"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita viaszydera szydera
Reposted frommrrru mrrru vianikotyna nikotyna
4416 f2c4 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal vianikotyna nikotyna

Dzisiaj jest dzień na zapłakanie.

Zwinięta w kłębek, schowam się pod kołdrą i będę tęsknić. 

Głośno i rozpaczliwie.

Bo dużo jest we mnie żalu i samotności. Niewykorzystanej miłości po prostu.

— m
3848 be70 500
Reposted frommrrru mrrru viapsychoviolet psychoviolet
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viamesoute mesoute
Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić?
Czy masz duszę, którą mogę ocalić?
— Gavin Thorpe - Out of place
Reposted fromNataly Nataly viatrytorunaway trytorunaway
3080 7c4b
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl