Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee viabezwladnie bezwladnie
4715 261f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
8583 895f
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer

September 12 2019

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski

September 01 2019

3215 b1f8 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
A ty siej. A nuż coś wyrośnie.   A ty – to, co wyrośnie – zbieraj.   A ty czcij – co żyje radośnie,   A ty szanuj to, co umiera.
— J.Kaczmarski 'Niech'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway

August 27 2019

Czas. Poznaliśmy się w najbardziej nieodpowiedniej chwili naszego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"

August 25 2019

2864 fc47 500
Reposted fromfungi fungi viadarthsadic darthsadic
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viapiehus piehus
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć.  Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania.  Nikt za to nie płaci.
— Żulczyk / jak zwykle w punkt.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamesoute mesoute
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola

July 09 2019

Xeno – najmniejsza mierzalna jednostka relacji międzyludzkiej. Wymieniana jest na ogół między osobami całkowicie  obcymi. Przyjmuje postać, przykładowo, błysku flirtu w oku, kiwnięcia ze zrozumieniem, albo wspólnego uśmiechu nad jakimś zrządzeniem losu. Te momenty są zupełnie nieprzewidywalne i mijają szybciej niż trwały, ale są ważnym pokarmem emocjonalnym, który łagodzi naszą samotność. słownik nieoczywistych smutków
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakateistrue kateistrue
4425 553b 500
Reposted fromoll oll viakateistrue kateistrue

June 28 2019

Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viaczesciczolem czesciczolem
4043 a5cf
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus

June 26 2019

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

— Jan Twardowski

June 20 2019

8761 ddab 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera

June 09 2019

6200 fb88 500
Reposted fromspierdalajcie spierdalajcie vianyaako nyaako
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl